نکات هات تپ

نکات هات تپ

بهترین روش این است که لوله و یا لوله ها را به وسیله شیر آلات تعبیه شده ایزوله کرده و از سرویس خارج نموده و به عملیات ایمن سازی ، جوشکاری و غیره… بپردازیم اما در برخی موارد به دلایل به وجود آمدن مشکلات ناشی از قطع شدن و ضررهای به وجود آمده از قطع سیلات ، هات تپ صورت میگیرد که بدون از سرویس خارج شدن لوله ها جوشکاری ، ایمن سازی و غیره … امکان می پذیرد.

شرایط استفاده هات تپ

شرایط مورد استفاده هات تپ

۱: تعمیرات بخشی از لوله کشی به خاطر خرابی

۲: گرفتن انشعاب به خاطرطرح ها توسعه و یا سرویس رسانی به مصرف کنندگان جدید

۳: اتصالات و نصب شیرآلات به خاطر بروزرسانی سیستم فرآیند جدید

۴: تغییر مسیر بخشی از لوله کشی به منظور باز شدن مسیر برای خطوط لوله کشی جدید

موارد استفاده هات تپ

موارد استفاده از هات تپ

در صنایع پتروشیمی ، خطوط فرآورده های نفتی ، کارخانجات صنعتی ، خطوط گاز ، خطوط آب ، نیروگاه های حرارتی و غیره می باشد

هات تپ چیست

هات تپ چیست

یکی از روشهای اتصالات مکانیکی یا انشعاب میباشد که از لوله کشی و تجهیزات در سرویس استفاده میشود و در مواقعی که تجهیزات یا لوله را به خاطر سیلات داغ ، پرفشار ، آتش زا ، سمی و غیره … که در حال عبور از آن است را نمی توان از سرویس خارج کرد از هات تپ استفاده می شود.

هات تپ hottap

هات تپ

به عملیاتی که از لوله های که در آن سیالات پر فشار اعم از گاز ، نفت ، آب و غیره در حال جریان می باشد انشعاب بگیرند بدون خارج کردن لوله ها از سرویش یا قطع جریان آنها ، به آن انشعاب گرم هاتت تپ گفته می شود.