شرایط عملیات هات تپ

چگونگی اتصالات هات تپ

شرایط محل عملیات هات تپ:

فاصله محل اتصال هات تپ تا فلنج یا اتصالات پیچی کمتر از “۱۸ نباشد

فاصله از جوش محیطی لوله ها کمتر از (۷ سانتیمتر) “۳ نباشد

نحوه اتصا هات تپ مطابق استاندارد باشد مثلا:

۱: برای اتصال به piping مطابق استاندارد asme b31.x

۲: برای اتصال به مخزن اتمسفر یک مطابق استاندارد api650

۳: برای اتصال به مخازن تحت فشار مطابق استاندارد asme section VIII

شرایط استفاده هات تپ

شرایط مورد استفاده هات تپ

۱: تعمیرات بخشی از لوله کشی به خاطر خرابی

۲: گرفتن انشعاب به خاطرطرح ها توسعه و یا سرویس رسانی به مصرف کنندگان جدید

۳: اتصالات و نصب شیرآلات به خاطر بروزرسانی سیستم فرآیند جدید

۴: تغییر مسیر بخشی از لوله کشی به منظور باز شدن مسیر برای خطوط لوله کشی جدید