دستگاه هات تپ

نصب دستگاه هات تپ:

شیر نصب شده بر روی اتصالات هات تپ باید از نظر فشار و کلاس(class) مطابق مسیر باشد و کاملا باز باشد وشیر مذکور قبل از نصب از نظر نشتی سیت تایید شده باشد.
شیر باید در مرکز فلنج نازل نصب گردد.
مطمئن باشید که شیر تخلیه دستگاه هات تپ سالم باشد
در زمان حرکت مته دستگاه ، مطمئن باشید که مته متوقف نشده باشد.
فاصله طی شده توسط مته به دقت کنترل شود.

درباره عملیات هات تپ چیست

امروزه صنعت جوشکاری در ساخت تجهیزات صنعتی ، خطوط لوله نفت و گاز ، مخازن تحت فشار و … نقش بسیار مهمی دارد. در استاندارد های موجود روش های زیادی جهت جوشکاری تجهیزات و خطوط لوله ذکر شده است و تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد ، ولی در سایتهای صنعتی ( پالایشگاه ها ، پتروشیمی و … ) بعضی از مواقع امکان از سرویس خارج کردن تجهیزات وود ندارد و ما به ناچار باید در زمان سرویس بودن تجهیزات بر روی آنها جوشکاری انجام دهیم . هات تپ (hottap) یکی از روشهای نصب اتصالات مکانیکی یا انشعاب از سیستم لوله کشی و تجهیزات در سرویس میباشد و معمولا در مواقعی مورد استفاده میگیرد که امکان از سرویس خارج کردن تجهیزات وجود نداشته باشد . در این گونه موارد ، قبل از تصمیم گیری به جوشکاری ، باید شرایط جوشکاری برروی تجهیزات و لوله ها مطابق با استاندارد به دقت بررسی و رعایت گردد.بازرسی باید قبل از اقدام به جوشکاری ، شرایط لوله را در محل جوشکاری یا هات تپ از نظر متریال ، ضخامت و عیوب داخلی متریال بررسی نماید تا حداقل ریسک وجود نداشته باشد . هدف از ارائه این مقاله ، راهنمایی بازرسین فنی جهت جوشکاری برروی تجهیزات و لوله های در سرویس مطابق استاندارد می باشد.