هات تپ | عملیات هات تپ

درباره هات تپ | درباره عملیات هات تپ

در زمان جوشکاری هات تپ بر روی لوله ها و تجهیزاتی که در سرویس می باشند ، دو مورد بسیار مهم وجود دارد که همیشه باید نسبت به این موارد دقت کافی بعمل آید. یکی از آنها ترک خوردگی در زمان جوشکاری هات تپ و دیگری سوختگی جوش هات تپ می باشد ، زیرا که :

ترک زمانی رخ میدهد که محل جوشکاری هات تپ به سرعت سرد شود

سوختگی جوش هات تپ در زمانی اتفاق می افتد که محل جوشکاری هات تپ حرارت زیادی داشته باشد و فشار مسیر نیز زیاد باشد.

بازرسی باید قبل از اقدام به جوشکاری هات تپ ، شرایط لوله را در محل اتصال هات تپ و یا جوشکاری ، از نظر متریال ، ضخامت و عیوب داخلی متریال بررسی نماید تا حداقل ریسک در خصوص سوختگی و ترک خوردگی را داشته باشد . اتصالات و الکترود جوشکاری هات تپ باید مطابق با متریال لوله یا تجهیزات انتخاب گردد . بعنوان مثال الکترودهای کم هیدروژن مشکلات کمتری در خصوص ایجاد ترک ، بجورد می آورد . در مورد متریالهایی که نیاز به عملیات هات تپ حرارتی دارند نیز با دقت بیشتری گردد.