موارد استفاده هات تپ

موارد استفاده از هات تپ

در صنایع پتروشیمی ، خطوط فرآورده های نفتی ، کارخانجات صنعتی ، خطوط گاز ، خطوط آب ، نیروگاه های حرارتی و غیره می باشد