موارد استفاده هات تپ

موارد استفاده از هات تپ

در صنایع پتروشیمی ، خطوط فرآورده های نفتی ، کارخانجات صنعتی ، خطوط گاز ، خطوط آب ، نیروگاه های حرارتی و غیره می باشد

هات تپ چیست

هات تپ چیست

یکی از روشهای اتصالات مکانیکی یا انشعاب میباشد که از لوله کشی و تجهیزات در سرویس استفاده میشود و در مواقعی که تجهیزات یا لوله را به خاطر سیلات داغ ، پرفشار ، آتش زا ، سمی و غیره … که در حال عبور از آن است را نمی توان از سرویس خارج کرد از هات تپ استفاده می شود.

هات تپ hottap

هات تپ

به عملیاتی که از لوله های که در آن سیالات پر فشار اعم از گاز ، نفت ، آب و غیره در حال جریان می باشد انشعاب بگیرند بدون خارج کردن لوله ها از سرویش یا قطع جریان آنها ، به آن انشعاب گرم هاتت تپ گفته می شود.