هات تپ | عملیات هات تپ

درباره هات تپ | درباره عملیات هات تپ

در زمان جوشکاری هات تپ بر روی لوله ها و تجهیزاتی که در سرویس می باشند ، دو مورد بسیار مهم وجود دارد که همیشه باید نسبت به این موارد دقت کافی بعمل آید. یکی از آنها ترک خوردگی در زمان جوشکاری هات تپ و دیگری سوختگی جوش هات تپ می باشد ، زیرا که :

ترک زمانی رخ میدهد که محل جوشکاری هات تپ به سرعت سرد شود

سوختگی جوش هات تپ در زمانی اتفاق می افتد که محل جوشکاری هات تپ حرارت زیادی داشته باشد و فشار مسیر نیز زیاد باشد.

بازرسی باید قبل از اقدام به جوشکاری هات تپ ، شرایط لوله را در محل اتصال هات تپ و یا جوشکاری ، از نظر متریال ، ضخامت و عیوب داخلی متریال بررسی نماید تا حداقل ریسک در خصوص سوختگی و ترک خوردگی را داشته باشد . اتصالات و الکترود جوشکاری هات تپ باید مطابق با متریال لوله یا تجهیزات انتخاب گردد . بعنوان مثال الکترودهای کم هیدروژن مشکلات کمتری در خصوص ایجاد ترک ، بجورد می آورد . در مورد متریالهایی که نیاز به عملیات هات تپ حرارتی دارند نیز با دقت بیشتری گردد.

تست عملیات انشعاب

تست فشار انشعاب نصب شده

کلیه پیچ و مهره ها و پکینگها از نظر نشتی کنترل شوند

در صورتی که دمای سیال داخل لوله یا تجهیزات اجازه دهد ، قبل از نصب دستگاه قسمت متصل شده به لوله تست هیدرواستاتیکی شود. لازم به ذکر است که فشار تست باید بیشتر یا معادل فشار کاری لوله یا تجهیزات باشد ، اما نباید بیش ۱٫۱ برابر فشار کاری باشد.

بازرسی از جوش

کلیه جوشهای هات تپ تحت بازرسی قرار میگیرند، آزمایشات pt ،UT،MT در صورت نیاز ، قبل از نصب دستگاه  انجام گردد. اگر تستهای مذکور بعد از انجام پاس اول انجام گردد باید قبل از تست ، شطوح تمیز گردد . تستهای فوق نباید جایگزین تست هیدرواستاتیکی یا پنوماتیکی شود.

سوختگی های جوش

روش جلوگیری از سوختگی جوش هات تپ

برای جلوگیری از سوختگی جوش های هات تپ باید روش جوشکاری بدقت نوشته شود و همچنین مسائل مربوطه به انتقال حرارت در نظر گرفته شود. جهت جوشکاری به لوله های با ضخامت کمتر از ۶٫۴mm باید قطر الکترود جوشکاری از ۲٫۴mm کمتر باشد و با حداقل حرارت (برق پایین) جوشکاری هات تپ انجام شود.البته در مورد متریالهایی که کربن معادل آنها بالا باشد حرارت جوشکاری کم باعث افزایش ریسک ترک خوردن لوله میشود . پاسهای بعدی را در صورتی که ضخامت لوله بیشتر از ۱۲٫۸mm نباشد ، میتوان با الکترود قطر ۳٫۲mm یا کمتر جوشکاری هات تپ انجام نمود . برای لوله ها و تجهیزاتی که ضخامت آنها بیشتر از ۱۲٫۸mm باشد و در جایی که سوختگی جوش هات تپ اتفاق نیافتد، می توان از الکترود با قطر بیشتر استفاده نمود و در مواردی که احتمال سوختگی جوش وجود دارد ، نباید از آمپر بالا برای جوشکاری استفاده شود . لازم بذکر است در اغلب موارد الکترودهای کم هیدروژن ترجیح داده می شوند.

درباره عملیات هات تپ

آماده سازی عملیات هات تپ

برای اجراء هات تپ و جوشکاری اتصالات بر روز لوله ها و تجهیزاتی که در سرویس می باشند ، آماده سازی مراحل زیر ضروری می باشد:

طراحی اتصالات

روش هات تپ

روش جوشکاری مطابق با استاندارد ASME

رعایت ایمنی ، حضور آتش نشانی و شرایط اورژانس باید در نظر گرفته شود

 

روش اجراء جوشکاری هات تپ

رعایت نکات ایمنی

مارک کردن محل اجرای هات تپ

اندازه گیری ضخامت محل جوشکاری و بررسی آن

برنامه ریزی و آماده سازی مراحل کار

انجام تستهای مورد نیاز از جمله ازمایش بخارات اتش زا ، اکسیژن و ایمن بودن مراحل اجرای جوشکاری از نظر هوای اطراف

اجازه کار جهت انجام جوشکاری هات تپ

آماده نمودن تجهیزات خاموش کننده آتش و حضور آتش نشان در محل

علامت گذاری و مشخص نمودن محدوده کاری

 

درباره جوشکاری و سیال در لوله ها

جریات سیال در لوله ها

برای ضخامتهای کمتر از ۶٫۴mm باید جریان سیال به گونه ای باشد که سیال بیش از حد گرم نشود ، در غیر اینصورت ممکن ست فشار سیال و حرارت در منطقه هات تپ باعث سوختگی جوش هات تپ شود.همچنین سرعت بیش از حد سیال نیز اگر باعث سود شدن سریع گردد خطر ترک خوردن وجود دارد.

برای ضخامت ۶٫۴mm تا ۱۲٫۸mm افزایش سرعت خطر ترک خوردگی و کاهش سرعت سیال خطر سوختگی جوش هات تپ را افزایش میدهد.

در ضخامتهای بالاتر از ۱۲٫۸mm خطر ترک خوردگی و سوختگی جوش های هات تپ کمتر وجو دارد . (جهت جوشکاری و هات تپ بر روی مسیر های فلر باید دقت شود در صورت نیاز و برای جلوگیری از آتش و انفجار در زمان جوشکاری ، داخل مسیر به مقدار کافی بخار تزریق گردد.

مزایای هات تپ

عملیات هات تپ چیست

امروزه در کشور ما در زمینه های  مختلفی پیشرفت چشمگیری داشته ایم .یکی از این زمینه ها صنعت می باشد که میتوان به بخش صنعت خطوط نفت گاز و غیره … اشاره ای کرد .که در کل دنیا یکی از اصلی ترین صنعت ها به شمار میاید .در خطوط انتقال جریانهای نفت گاز و غیره … یک تکنولوژی که مورد استفاده قرار میگیرد هات تپ است که به انشعاب گیری از خطوط گفته میشود که در آن لوله ها بدون قطع شدن جریان داخل آن ها و با دستگاهای پیشرفته صورت میپذیرید .هات تپ یا انشعاب گرم در کشور ما به صورت کاملا پیشرفته انجام میپذیرد و توسط متخصصین سطح بالا و با دستگاه های فوق پیشرفته انجام میپذیرد .عملیات هات تپ را میتوان در بسیاری از خطوط مانند نفت ، گاز ، آب و غیره انجام داد و در زمینه های مانند انشعاب گیری برای مصرف کننده جدید و یا خرابی قسمتی از لوله به کار گرفت که مثبت بودن این عملیات هات تپ این است که بدون بسته شدن جریان لوله این فعالیت انجام میپذیرد و باعث میشود که در صنعت و یا در استفاده از سیلات آن  لوله ها و یا خطوط هیچ مشکی به وجود نیاید.